KALKIŞTAKİ HATALAR

Koşuyu çok eğik yapmak
Nedeni :
Kalkış sırasında aşırı bir güçle karşılaşılacağını düşünüp öne fazla eğilerek güç uygulamaya çalışmak.

Sonuç : Bu hatada vücudumuz tam olarak ileri doğru rahat bir şekilde koşamıacağından dengemizi kolay kaybederiz ve paraşütün stabilizesini kolay bozarız. Kontrol ise sıfır dır.

Kolonları öne doğru itme :


Nedeni : Kolonları yukarı doğru omuzlarımızın gerisinden kaldırmak yerine , kolonları ileri - öne doğru itme hatasına girilir. Bu paraşütü tepeye doğru getirme isteği sırasında ortaya çıkan bir yer refleksidir. Arkamızda duran bir nesneyi ileri doğru kollarımızla çekerek
güç uygulama güdüsünden dolayı yapılır.

Sonuç : Bu yanlış refleks sonucu kanopi tepemize gelecektir. Ne varki kolonlar ileri doğru itildiğinde bırakma anında kolonlarda oluşan boşluk yüzünden paraşüt ön kolon bırakma esnasında gerginliğini ve stabilizesini yitirir.
Kolonları bırakmadan önce tepemizde gergin duran kanopi kolanları bırakma esnasında gerginliği bozulacağında bizi taşımaya bilir.

Kolları çok açık koşuyu gerçekleştirme :


Sonuç : Bu şekildeki koşuda kollara çok yük bindiğinden kişi koşuda çok efor kaybeder. Aynı zamanda eller %25 - kulak hizasında gözükmesine rağmen dirseklerden kırık olmayıp aksine tamamen açık olduğundan %50 fren konumundadır. Bu durumda kubbe tepemize yeterince hızlanmayacak ve kalkışımız ya çok
uzun bir koşu sonucunda gerçekleşecek yada gerçekleşmeyecektir.

Konsantrasyon eksikliği :

Nedeni : Kendinden tam olarak emin olamama , kalkış anına kendini tam olarak verememe .

Sonuç : Bütün hataların en başında yer alır. Kafasında türlü endişeler olduğundan kalkış yapabilmesini kendi kendine kısıtlar ve türlü aksaklıklara meydan verir. Kalkış anındaki gelişmeleri tam olarak takip edemez. endi hatalarının ve ayrıca kalkış sırasında oluşan aşamaları fark edemediğinden eğitimi normalden
fazla uzar.
Stremear kontrollerini yapmama :


Sonuç : Kalkış yapmadan yapılması gereken stremear kontrolü atlanırsa rüzgarın istikameti bizim kubbemizi serme doğrultusuna uygun olmayabilir veya kalkış sırasında değişik yönlerden gelen rüzgarlar paraşütümüzün stabilizesini bozabilir. Paraşüt tam olarak rüzgara dönük serilmediğinden kalkış esnasında büyük ihtimalle yıkılacaktır.
Ayrıca stremear kontrolü tam olarak yapılmazsa diğer bölümlerde anlatılan rotar rüzgarla kalkış olayı başımıza gelebilir.

Koşu hızındaki ayarsızlık :


Sonuç : Koşu hızında yapılan bu hatada kişi koşuya ya çok gereksiz bir hızlılıkta paldur küldür yapar ki bu durumda paraşütün kafaya gelişi gerçekleşebilir ve kalkış başarılı olabilir. Fakat kişi
bu gelişmelerin hiç birisini farkedemediğinden kalkışı rastgele ve düzensiz olur. Bir diğeride kişi kalkışta çok yavaş koştuğundan ve ilk hamlenin yetersiz bir hızda oluşundan dolayı kubbe arkada çok ağır gelir ve kişi çok zorlanır.

Kolonları aşağıya çekiş:


Nedeni : Kolonları ileri doğru iterken yaptığımız yanlış refkles sonucu uygularız.

Sonuç : Kalkış sırasında kişi kolonları arkada sopa kaldırır gibi kaldırmayıp ileri ve aşağıya doğru çeker. Tabi bu durumda paraşüt çok dengesiz tepeye gelir. Tepeye dengeli gelse bile kolonları bırakma esnasında kolonlar çok bol olduğundan paraşütün dengesi
tamamen bozulacaktır.

İki kolonu eşit kaldırmama:


Nedeni : Kalkış esnasında kolların pozisyonunu ve birbirlerine olan paraleliğini tam olarak hissedememe.

Sonuç : Bu durumda da kanopinin sağ ve sol hücum kenarları yerden eşit bir şekilde kalkmayacak ve tepemize stabil bir şekilde gelmeyecektir.

Kanopi kontrolü yapmama:


Nedeni : Kalkış öncesi konsantrasyon eksikliği ve bilinçsiz kalkış.

Sonuç : Kanopi kontrolünün yapılmadığı anlarda ise kanopinin durumunu tam olarak bilemiyeceğimizden kalkışımızı yapsak bile bu oldukca kontrolsüz bir kalkış olacaktır. Ve
oldukca tehlikeye açık bir durumdur. Bunun sonucu olarak geç ön kolon bırakma - erken ön kolon bırakma , kubbede herhangi bir yıkılma sırasında tam olarak gereken hamleyi yapamama gibi olaylar olabilir.

Geç ön kolon bırakma :


Nedeni : Kanopi kontrol yapmamak .

Sonuç : Kanopinin hızı bizim hızımızı geçicek ve tepemizde durmayarak ileri doğru atılacaktır. Paraşütümüz ya önden A-kolon stall olacaktır. Yada bizim dengemizi kaybetmemize neden olacaktır. Kalkış sırasında başımıza gelecek en riskli durumdur.

Ek bilgi: Bu konu ile ilgili ek olarak makaleyi okuyabilirsiniz.
ANA SAYFA
Dersler
 Kalkıştaki Hatalar
Kalkıştaki Hatalar Say.2