İNİŞ AŞAMASI

2 Çeşit iniş proseduru göreceğiz. Bunlardan birincisi ;

Rüzgara Altı Paterni :


100 metrelik bir eğitim tepesinde gerçekleştireceğimiz bir presedurdur. Amaç iniş bölgesine istenilen noktaya doğru yapılacak olan bir iniştir. Kalkıştan sonra güvenli uçuş bölgesine geçildikten sonra hemen uygulamaya
geçilir. Kalkış bölgesinde kendimize bir ucu İniş noktasında başlayan 60 derecelik hayali bir üçgen çizeriz. Bu üçgenimizin kapalı ucu iniş noktasıdır.Kapalı ucundan genişleyerek gelen bu üçgenin
doğrultusu ise rüzgar yönündedir. Güvenli bölgeye geçildikten sonra hemen bu üçgenimizin içine gireriz.
Üçgene girdikten sonra bu bizim iniş için güvenli bölgemizdir. Amaç bu güvenli bölge içinde rüzgara karşı rüzgarın doğrultusunda iniş yapmaktır.
Bu üçgenin içindeyken yönümüzü rüzgara karşı ve iniş noktasına doğru döneriz. iniş noktasına doğru düz uçuş yapmaya başlarız.
İrtifamızı kontrol ederiz. Kendimize soracağımız soru " bu şekilde uçarsam istediğim noktaya iniş yapabilirmiyim. İrtifam buna izin verirmi " olmalı.
Ve irtifamızı kontrol etmeliyiz. Baktık ki irtifamız çok yüksek o zaman " S " methodu ile dönüşlere başlamalıyız. Yani tam rüzgar doğrultusunda giderken yönümüzü sağ doğru döner
rüzgarın geliş istikametini solumuza 90 derecelik bir açıyla alırız. Bu şekilde üçgenimizin sağ tarafına doğru düz uçarız. Üçgenin tam sınırına gelmeden dönüş bölümünde anlatılan
" S " çizme yöntemine uygun sola dönüşümüzü yaparız. Üçgenimizin tam ortasına gelmeden tam üçgenin içinden geçen rüzgar doğrultusu çizgisine varmadan iniş noktamıza bir bakarız.
Şayet irtifamız bu noktadan irtibaren iniş noktasına doğru yapacağımız düz uçuşta tam iniş noktası için yeterli ise ne kısa ne uzun kalacak şekilde bu noktaya gelmeden dönüşe başlarız.
Ve tam bu çizgi üzerinde rüzgarı tam karşımıza alırız ve iniş preseduru ne uygun bir şekilde ineriz. Şayet irtifamız çoksa o zaman üçgenin öbür ucuna gelmeden tekrar sağa doğru bir dönüş yaparız.
İniş noktasına az bir mesefamiz varsa ve yüksekliğimiz oldukca fazla ise o zaman " 8 " çizerek olduğumuz alanda pek fazla ileri gitmeden irtifamızı yer ondan sonra düz uçuş yaparız.
Ve iniş presedurune uygun inişimizi gerçekleştiririz. Bu patern şekliyle iritifaya olan hassasiyetimiz artacak irtifamızı dönmemiz gereken noktaların kolaylıkla ve risksiz bir şekilde kendi başımıza yapmamızı kolaylaştıracaktır.
Bu yaklaşma paterni sadece durgun havalarda yapılır.
Yukarıda anlatılan bölüm kısaca aşağıdaki resimde görülmektedir.

İniş Proseduru :


Son 5 metre de frenleri tamamen bırakırız. Ve alanabildiğine hızlanırız. Son 1 - 1.5 metrede ise frenleri " 0 " konumundan %100 e yavaşca çekeriz. Bu sayede paraşütümüze bir palye yaptırmış oluruz.
Hızımızı ve ağırlığımızı bu palye sayesinde " 0 " a indirerek çok yumuşak bir iniş gerçekleştirmiş oluruz. Burada dikkat etmemiz geren konu frenleri %100 lük konuma getirirken fazla yüksekte ( 4-5 metre ) de yapmamak ve paraşütümüzü stall durumuna getirmemektir.

Son 300 Metre Paterni :


Bu yaklaşma methodu diğer eğitim bölgesinde yaptığımız inişlerden biraz daha tekniktir ve daha komplekstir. Bu yaklaşma şeklinde ise son 300 metre ye kadar iniş noktamız arkamızda , rüzgarın geliş istikameti tarafından irtifamızı yeriz.
Son 300 mt de (A noktası ) tam iniş noktamızın üstünde oluruz ve rüzgarın tam içine doğru 100 mt irtifa kaybedecek şekilde %25 fren konumunda düz uçarız. Sonra 200 mt yükseklikte ( B noktası ) sola doğru 90 derece döneriz. Ve bu arada 300 metre ( A noktası )
yükseklikten 200 mt ( B noktası ) yüksekliğe doğru inişimizde yerde kat ettiğimiz mesafeyi ( C mesafesi ) ölçerek iniş noktamızın arkasına doğru yerleştiririz. Bu istikamette yaklaşık 25 metre irtifa ölçüsünde ilerler ve daha sonra rüzgarı tam arkamıza alarak 100 metre irtifa kaybedişte katettiğimiz
mesafenin ( C mesafesi ) diğer ucuna doğru uçarız. Ve son 100 mt de ( D noktası ) tam bu noktanın üstünde oluruz. Gene bu noktada aynı 300 mt lik irtifada yaptığımız gibi tam rüzgar içine doğru %25 fren konumunda uçuşumuzu gerçekleştiririz. Ve büyük bir ihtimalle tam hedefin üzerinde kendimizi buluruz. Şayet son 100 mt de
irtifamız fazla ise " S " çizme methodu ile dönüşler yaparak fazla olan irtifamızı azaltmak ve daha sonra iniş prosedürune uygun inişimizi gerçekleştirmektir.
ANA SAYFA
Dersler
 İniş Aşaması