BULUTLAR

Bulutlar havanın gökyüzündeki habercisidirler.Bulutların hareket ettikleri yön izlenererk rüzgarın yönü anlaşılabilir.Bu uçuş anında biraz zor olsada bulutların yer yüzüne vuran gölgelerinin hareketlerini izleyerek rüzgarın yönünü anlamamız mümkündür.Bulutların gölge hareketlerini izleyemiyecek kadar yüksekteysek bulutların kıvrıldığı taraf bize rüzgar yönü hakkında bilgi verir. Bulutlar sadece rüzgarlar hakkında bilgi vermezler.İyi bir gözlemci bulutları izleyerek hava şartları hakkında da isabetli tahminler de bulunabilir.Atmosferin içerdiği su buharını, görüşü ve kararlılığı gösterirler. Bu durumu ile bulutlar, uçucuların arkadaşıdırlar. Fakat geniş sahaları kapladıkları ve alçak irtifada oluştukları zaman uçucuların düşmanı haline gelirler.Prensip olarak bulutlar, uçuş ekibine tanıtılırsa gelecek hava olayları hakkında görüş sahibi olurlar. Uçucuların bulut oluşumu hakkındaki bilgileri, uçuşta muhtemel tehlikeli meteorolojik olayların tanınmasında onlara yardımcı olacaktır.

BULUTLARIN YAPISI

Bulutlar çok küçük su damlacıkları veya buz kristallerinden meydana gelirler.Bulutlar,0°C ile -15°C arasında büyük miktarda aşırı soğuk su damlacıkları ve buz kristallerinden, -15°C altında ise büyük miktarda buz kristallerinden oluşurlar. Buna rağmen -60°C ta dahi su ve aşırı soğumuş halde bulunabilirler.Bulutlar 2 gruba ayrılırlar :

1- KÜME BULUTLAR
2-TABAKA BULUTLAR

KÜME BULUTLAR

Rutubetli havanın, dikey akımlarla yoğunlaşması halinde oluşurlar.Küme bulutlar, içlerindeki clilcey akımlar nedeniyle, istisnasız bir dereceye kadar türbülans içerirler. Genel olarak gökyüzünün 5/8'ini kapatırlar ve sağnak şeklinde yağmur veya kar yağışı yaparlar.Atılmış pamuk yığınları veya karnıbahar görünümündedirler.

TABAKA BULUTLAR

Havanın, bütün tabakalarında yoğunlaşma olacak kadar soğumanın olması halinde oluşurlar.Tabaka bulutlarda çok az veya hiç dikey akım olmadığından içlerinde hiç türbülans yoktur olsa bile çok düşük şiddettedir.Genelde gökyüzünün 8/8 ini kaplarlar.Hafif yağmur yağışı veya kar yağışı yapabilirler.Tabakalar halinde yayılmış çarşaf görünümündedirler.

Bulutlar hakkında detaylı bir yazı ve fotoğraflar için Tıklayın
ANA SAYFA
Dersler
 Bulutlar