Beğişler Köyü Antalya Elmalı ve Korkuteli yolu arasında kalan Beğiş ovasında bulunan Eren Dağı denilen 650m yüksekliği olan ve Eskişehir İnönü'de bulunan A,B ve C Tepeleri gibi yan yana uzanan sıra tepeler olarak uzanmaktadır.

Ovanın ortasında yarım ada şeklinde 3 yönden etrafı açık bir tepedir.
Hakim Rüzgar Kuzey, Kuzey batı ağarlıklıdır. Tepenin her yönünden kalkışa elverişlidir.

Alternatif kalkış yerleri 150m - 200m - 350m - 500m - 650m olmak üzere birçok alternatif sunmaktadır. Köyde çok güzel bir su kaynağı bulunmakta yaz kış buz gibi su bulunmakta tatmanızı tavsiye ederiz.

Bir zamanlar susuzluk nedeniyle terk edilen Beğişler köyü susuz köy olarak ta anılmaktadır.
Köylüler Korkuteli Dat köy adında yeni bir yerleşim yeri kurmuşlar ve yıllar sonra Susuz köyün torunları yaylalarına geri dönmüşler ve burayı tekrar canlandırmak için her sene Mayıs ayında şenlikler düzenlemektedirler.

Yazı ve Fotoğraflar : Akdeniz Üniversitesi Havacılık Kulübü

Diğer Tepeler :

Tepe Adı: Akçalı
Yükseklik : 380 Metre
Alanya'ya uzaklık : 5 Km

Tepe Adı : Tünek Tepe
Yükseklik : 650 Metre
Antalya'ya Uzaklık: 5 Km
ANA SAYFA
Uçuş Bölgeleri
 Antalya